VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Zonnepanelen verzekerd?

01-02-2018

Het aantal mensen met zonnepanelen op hun dak of in de tuin groeit hard. Veel mensen vragen zich af of hier een aparte verzekering voor nodig is. Indien de zonnepanelen op een eigen woning liggen, dan vallen de zonnepanelen in bijna alle gevallen onder de bestaande opstalverzekering van de woning. Bent u geen eigenaar van de woning of staan de zonnepanelen in de tuin, dan is het verstandig om te kijken of een extra verzekering nodig is. De mogelijkheid bestaat om de zonnepanelen mee te verzekeren op de inboedelverzekering.

Maken de zonnepanelen onderdeel uit van het woonhuis?

Belangrijk is of de zonnepanelen gemonteerd zijn aan het dak of dat ze los op het dak staan. Dat laatste is meestal van toepassing bij een plat dak. Als de zonnepanelen los liggen dan zijn ze geen onderdeel van het onroerend goed en dan is er een grote kans dat uw zonnepanelen door de opstalverzekering niet gedekt zijn. De meest gangbare polisvoorwaarden vermelden hierover het volgende:

Tot het woonhuis behoort ook:

  • alle onderdelen die volgens de gangbare opvattingen bij uw woonhuis horen, behalve de grond;
  • alle dingen die zo met het woonhuis verbonden zijn dat ze niet van elkaar los kunnen zonder verbreking  of beschadiging. Hieronder vallen ook kelders, terreinafscheidingen van steen of hout, zonnepanelen en  gevelpanelen. Beplanting valt er niet onder. Ook niet als de terreinafscheiding uit beplanting bestaat;
  • alle gebouwen die bij het woonhuis horen en die gezien hun type en inrichting bestemd zijn om te blijven staan;
  • de funderingen.

Neem bij twijfel contact op met uw adviseur.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top