VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

WGA voor werknemer

01-04-2016

Er wordt veel geschreven over de gevolgen voor een werkgever bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De gevolgen voor de werkgever zijn groot maar de gevolgen voor de arbeidsongeschikte werknemer kunnen even groot zijn. Het niet meer aan het werk gaan of kunnen resulteert in grote financiële gevolgen.

De eerste 104 weken heeft u als werknemer nog niet met de WGA (als onderdeel van de WIA) te maken. Uw werkgever heeft de verplichting om uw loon door te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van wat er in uw arbeidscontract is geregeld. De wet bepaalt dat er minimaal 70% loondoorbetaling plaats moet vinden. Dit kan voor u al direct een behoorlijk inkomensachteruitgang betekenen.

Na 2 jaar...

Nadat u 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt geweest bent, vindt er een keuring plaats vanuit het UWV. Bent u minder dan 35% arbeidson geschikt dan bent u volgens de regelgeving niet arbeidsongeschikt en bestaat er geen recht op een uitkering. Indien u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent komt u in aanraking met de WIA. Bij meer dan 80% duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangt u een uitkering van het UWV en hoeft u in principe niet meer te werken. Uw werkgever is dan ook niet meer verantwoordelijk voor u.

Indien u tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt bent, is de inzet van uw arbeidsvermogen belangrijk om te zorgen dat u voldoende inkomen krijgt. Wij maken dat aan de hand van een kort voorbeeld duidelijk.

Karel is 35 en komt in de WIA. Zijn inkomen was EUR 40.000,- en hij wordt voor 60% arbeidsongeschikt. Karel kan niet geren-integreerd worden en komt daardoor uiteindeilijk in de WGA vervolguitkering: 42% van het minimumloon = EUR 8.196,-  Karel gaat er dus bijna EUR 32.000,- op achteruit!

Karel kan nog voor EUR 16.000,-  verdienen omdat hij voor 40% geschikt is om te werken.  Met een WIA verzekering kan Karel tot 70% -80% van zijn laatsverdiende inkomen aanvullen. In het geval van Karel is dit  minimaal EUR 28.000,-.  

Zowel de overheid als de verzekeraar beloont de werknemer die gebruik maak van zijn werkcapaciteit (restverdiencapaciteit).

Verzekeren

De WIA verzekeringen kunnen niet individueel worden gesloten en zijn collectieve verzekeringen vanuit de werkgever. Vaak is er binnen de CAO een regeling opgenomen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top