VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

WGA in 2017

01-04-2016

Met ingang van 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex risico's van werkgevers samengevoegd. Dit betekent dat een werkgever per2017 of volledig eigenrisiodrager is voor zijn gehele WGA-risico of publiek verzekerd is via het UWV en de Belastingdienst. Voor WGA eigen risicodragers is de samenvoeging een financieel risico omdat de WGA-flex schade niet is verzekerd op de WGA eigen riscodragersverzekering. Het is mogelijk om op de bestaande of een nieuwe polis de dekking per 2017 met dit risico uit te breiden, maar dat geldt natuurlijk niet voor WGA-flex schades die op dat moment al zijn ontstaan.

Lobby Verbond van Verzekeraars

Dankzij een lobby van het Verbond van Verzekeraars is in de Wet BeZaVa beoogde WGA financiering 2017 aangepast. Concreet betekent dit dat werkgevers die eigenrisicodrager zijnof worden, de WGA lasten van flexwerkers die vóór 2017 ziek zijn geworden, vanaf 2017 niet individueel hoeven te betalen. Dit is natuurlijk een enorme opsteker voor de WGA eigen risicodragersverzekeraars, want niet alleen hoeft er geen inloop te worden gefinancierd, ook zal de eerste flexschade pas in 2019 betaald hoeven te worden. De WGA-flex schades die is ontstaan voor 1 januari 2017 wordt gefinancierd uit het sectorfonds waarbij de ex-werkgever is aangesloten.

Voordeel voor eigen risicodragers

Werkgevers die geen eigen risicodrager WGA zijn per 01-01-2017 hebben dit voordeel niet, want zij zullen in 2017 een gedifferentieerde premie betalen waarin de uitkeringslasten WGA-flex van 2015 zijn betrokken. En voor 2018 en 2019 geldt hetzelfde voor de uitkeringslasten van het jaar 2016 en 2017. Uitstappen uit het publieke bestel kan dus zeker lonend zijn.

(bron: Financiële risico's van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever- Janthony Wielink)

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top