VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Waardeoverdracht

01-05-2017

Een werknemer treedt in dienst of gaat uit dienst. Als werkgever moet u dan wat zaken regelen voor het pensioen van de werknemer. Maar heeft u ook al gedacht aan de waardeoverdracht van het pensioen van de werknemer? Welke informatie moet u meegeven? En welke risico’s loopt u als werkgever?

Wettelijk recht op waardeoverdracht

Als een werknemer in dienst treedt of uit dienst gaat ontstaat het wettelijke recht op waardeoverdracht. Zowel de oude als de nieuwe werkgever zijn verplicht een (ex-) werknemer te wijzen op het recht op waardeoverdracht. Dat kunt u als werkgever bijvoorbeeld doen in het aanmeldingspakket of in de ontslagbrief. Waardeoverdracht is echter niet altijd zinvol dus raadt een (ex-) werknemer altijd aan om hier advies over in te winnen. Een veelgehoord argument om niet over te dragen is dat de werknemer denkt dat hier kosten aan verbonden zijn. Dat is zeker niet het geval, eventuele kosten komen voor rekening van de werkgever.

Termijn voor indienen verzoek tot waardeoverdracht

Sinds 1 januari 2015 is de wettelijke aanvraagtermijn van maximaal 6 maanden komen te vervallen. Dit geldt alleen voor werknemers die op of na 1 januari 2015 van baan gewisseld zijn. Hierdoor zijn ex-werknemers niet meer gebonden aan een termijn maar kan altijd een verzoek tot waardeoverdracht gedaan worden. Uiteraard kunnen oude pensioenen alsnog bij een baanwissel overgedragen worden of als alle partijen mee willen werken kan op vrijwillige basis een verzoek tot waardeoverdracht opgestart worden.

Wettelijke rente bij waardeoverdracht

De wettelijk te hanteren rekenrente is voor 2017 vastgesteld op 0,864%. Dit betekent dat het duurder is geworden om pensioen in te kopen. Deze rekenrente is fors lager dan de meeste werkgevers in hun overeenkomst met de pensioenuitvoerder hebben afgesproken. Bij waardeoverdrachten van ex-werknemers ontstaan hierdoor soms forse bijbetalingsverplichtingen.Bij waardeoverdracht is de overdragende pensioenuitvoerder rente verschuldigd over de overdrachtswaarde. Dit rentepercentage heeft een ondergrens bereikt van 0%.

Bijbetalingsverplichting

Door het verschil in de rekenrente die een werkgever heeft afgesproken met zijn pensioenuitvoerder en de (op dit moment veel lagere) rente die wettelijk is vastgesteld, ontstaan er soms forse bijbetalingsverplichtingen bij waardeoverdracht. Per 1 januari 2013 is er voor kleine werkgevers (maximaal een loonsom van 760.000,-) een maatregel van kracht waarbij de bijbetalingsverplichting voor een werkgever beperkt wordt. Deze maatregel geldt per 1 januari 2015 voor alle werkgevers. De maatregel houdt in dat werkgevers niet verplicht zijn om mee te werken aan een individuele waardeoverdracht als de bijbetalingsverplichting hoger is dan € 15.000,00 en als dat meer dan 10% van de overdrachtswaarde is.

Waardeoverdracht netto pensioen

Indien een werknemer pensioen opbouwt uit netto inkomen omdat zijn salaris boven het fiscaal maximale pensioengevende loon uitstijgt, kan ook dit pensioen worden overgedragen na uitdiensttreding. Dit kan echter alleen als de nieuwe pensioenuitvoerder ook een netto pensioenregeling aanbiedt. Dit is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 mogelijk gemaakt.

APS Pensioenteam staat voor u klaar

Onze partner APS Pensioenteam is uw specialist als het gaat over pensioen. Heeft u advies nodig over waardeoverdracht? Zij staan graag voor u klaar.

Neem hier contact op met APS Pensioenteam.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top