VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

VRKI kaart 2018

01-06-2018

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden zij kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Het CCV is verantwoordelijk voor het beheer van de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). Het is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Dit bepaalt de te nemen preventiemaatregelen. BORG beveiligingsbedrijven, die werken volgens de BORG 2005 regeling zijn verplicht de VRKI toe te passen bij ieder ontwerp van en onderhoud aan beveiligingsconcepten. Dit is in hun kwaliteitssysteem opgenomen.

Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eigen eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van toepassing van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI wel. Op 1 mei  is de VRKI 2.0 verschenen, de vernieuwde versie van het instrument waarmee verzekeraars, beveiligingsbedrijven, huizenbezitters en ondernemers sinds de jaren ‘80 het inbraakrisico van een pand kunnen vaststellen. De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is een beproefd instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen te bepalen - en vervolgens passende beveiligingsmaatregelen te kiezen. Met de VRKI 2.0 is het instrument klaar voor de toekomst.

De VRKI 2.0, die in opdracht van het Verbond van Verzekeraars is ontwikkeld, speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen. Verzekeraars kunnen een certificaat eisen om zeker te zijn dat de beveiliging door een echte vakman is aangelegd.

Download hier de VRKI  2.0 kaart 2018

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top