VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Uitvaart moet goedkoop

01-11-2017

Prijs is voor veel Nederlanders de belangrijkste keuzefactor bij de eigen uitvaart. Uit onderzoek van uitvaartverzorger- en verzekeraar Monuta blijkt dat 44% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat de plechtigheid zo goedkoop mogelijk is. Ook hebben veel mensen al helder voor ogen wie er wel of niet mag komen tijdens het laatste ‘feestje’ van de de gastheer of gastvrouw.

Uitvaart liefst zo goedkoop mogelijk en zonder ongewenste gasten

Drie op de tien Nederlanders hebben ‘vrienden’ of kennissen die zie ze liever niet op hun eigen begrafenis of crematie willen. Vaak is dit al aan naasten doorgegeven maar uit het onderzoek van Monuta blijkt ook dat 70% van de Nederlanders deze en andere wensen omtrent de eigen uitvaart niet vastlegt.

Feestje

Ondanks de gebrekkige vastlegging weet een meerderheid al wel hoe de eigen begrafenis of crematie eruit moet zien. Zo vindt 50% dat het een ‘feestje’ mag worden, waarbij opvalt dat mannen dit vaker aangeven (54%) dan vrouwen (45%).

Cremeren of begraven

Inmiddels is cremeren populairder onder de Nederlander dan begraven; iets meer dan de helft kiest voor crematie, ruim een kwart wil liever een begrafenis. Er is bij de keuze voor cremeren of begraven wel een groot verschil tussen ouderen en jongeren. Waar ouderen vaker kiezen voor cremeren (72%), is dat bij jongeren iets minder duidelijk: circa 40% kiest begraven, nog eens 40% cremeren. Van de ondervraagden geeft 5% aan het eigen lichaam beschikbaar te willen stellen aan de wetenschap.

Kosten uitvaart

Ruim een kwart (26%) van de ondervraagden weet niet wat een uitvaart kost. Net als in eerder eerder onderzoek door Monuta blijkt dat met name jongeren (37%) dit lastig vinden in te schatten. Hoewel 77% van de ondervraagden een uitvaartverzekering heeft, stelt 38% te weten dat de waarde van de uitvaartverzekering niet toereikend zal zijn of  geen idee te hebben of dat het geval is.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top