VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Transitievergoeding werkt niet

01-02-2016

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding. Sinds de invoering hiervan, een half jaar geleden, wordt er tussen werkgevers en werknemers steeds vaker geschikt. Ook zijn de ontslagvergoedingen die worden betaald regelmatig hoger dan wettelijk wenselijk is. Dat meldt de NOS na een rondgang onder kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten. Een oorzaak is dat werkgevers het liever niet in de rechtszaal uitvechten. Volgens de nieuwe wet moet een werkgever aan strengere eisen voldoen wil het zijn werknemer ontslaan. Daardoor zijn werkgevers bang afgewezen te worden in de rechtszaal, zegt Monetta Ulrici namens de commissie Arbeidsrecht van de Kring van kantonrechters tegen de NOS."Werkgevers weten dat de werknemer, als ze wat meer bieden, sneller met het ontslag akkoord zal gaan.

De Verenging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland (Vaan) ziet het aantal schikkingen en de hoogte van de vergoeding ook toenemen. "Een werkgever wil het risico niet lopen dat hij straks toch verder moet met een werknemer, en een werknemer andersom vaak ook niet." "Bovendien loopt de werknemer het risico op een lagere vergoeding als de rechter het ontslag toch goedkeurt", aldus advocatenvereniging Vaan.
Hoe werkt de transitievergoeding?
De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 76.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 76.000. Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht, zodat zij -tot 2020- een hogere transitievergoeding ontvangen. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. De transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Het ontslag hoeft niet via het UWV of de kantonrechter te lopen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top