VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Staffelbesluit

01-04-2017

Sinds januari is het de Premie Pensioeninstellingen (PPI) toegestaan ook de beschikbare premiestaffels op basis van een lagere rekenrente te voeren (. Verzekeraars hadden deze mogelijkheid al. Wat is er veranderd?

Toets op bovenmatigheid

Door een hogere beschikbare premiestaffel wordt de kans om een bovenmatige pensioenuitkering op te bouwen groter. De momenten waarop de toets op bovenmatigheid moet worden uitgevoerd, worden in het nieuwe besluit algemener beschreven. Dit moet namelijk gebeuren op ‘het moment waarop de in de regeling opgebouwde waarde het regime van de bijlage geheel of gedeeltelijk verlaat’. Er wordt dus niet meer over specifieke momenten gesproken. In ieder geval moet de toets uiterlijk op de pensioendatum worden uitgevoerd.

Overwaarde

Als er sprake is van bovenmatigheid, is het goede nieuws dat de overwaarde toekomt aan ofwel de verzekeraar ofwel de (ex-)werkgever. Voorheen kwam deze altijd toe aan de verzekeraar. De nieuwe situatie is voor werkgever en werknemer beter te begrijpen. Het is echter nog onzeker hoe verzekeraars deze zullen vertalen naar hun eigen producten.

Advisering

Op het gebied van pensioenadvisering werken wij samen met APS pensioenteam.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top