VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

RI en E verplicht

01-05-2016

De risico-inventarisatie en-evaluatie is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is hier een verplicht onderdeel van. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Bedrijven met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI en E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico's.

RI en E rapportage en plan van aanpak
Ieder bedrijf met personeel moet laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Een dergelijk onderziek heet de risico-inventarisatie en-evaluatie en hiervan moet een schriftelijke verslaglegging zijn.

In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf de maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s. Het moet daarin ook duidelijk worden wat deze maatregelen opleveren.

Wijzigingen
Als de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf veranderen dient u ook de RI en E aan te passen. U dient er voor te zorgen dat de RI en E altijd actueel is.

Geen RI en E, wat dan?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI en E rapportage vraagt en u  heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete opleggen. Indien de rapportage niet volledig is krijgt u een waarschuwing met een termijn van maximaal 3 maanden. De boete is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en loop al snel in de papieren. Voor een bedrijf tussen de 10 en 39 werknemers bedraagt de boete bijna EUR 1.000,- .

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top