VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Rechten en plichten

01-02-2018

Dat ene bedrijfspandje in de binnenstad: u bent er op slag verliefd op geworden. De kleur van de muren heeft u bij wijze van spreken al uitgekozen. Het tekenen van de huurovereenkomst is nog slechts een formaliteit. Maar bij het huren van een bedrijfsruimte komt heel wat kijken. Het is belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Er is sprake van een huurovereenkomst zodra twee partijen overeenstemming bereiken over de huur en verhuur van een pand of bedrijfsterrein.

Mondelinge overeenkomst

Een mondelinge huurovereenkomst is toegestaan en geldig. Het is echter gebruikelijk en verstandig dat de verhuurder en huurder de onderlinge afspraken schriftelijk in een contract vastleggen. Dan kan achteraf geen misverstand over de afspraken ontstaan. Een mondelinge afspraak moet u namelijk wel kunnen bewijzen.

Bebouwen van de grond

U bebouwt de grond die u huurt? Dit kan u aan het einde van de huurovereenkomst veel problemen opleveren. U heeft niet zomaar recht op een vergoeding voor het bedrijfspand dat u heeft laten bouwen. U loopt zelfs het risico dat u de opstallen moet afbreken en de grond weer leeg moet opleveren.

Welke huurperiode heb ik recht op?

In de wet is bepaald dat voor een middenstandsbedrijfsruimte, de ‘290-bedrijfsruimte’,een huurperiode geldt van vijf jaar of  langer. Een huurperiode van vijf jaar wordt zonder opzegging - op grond van de wet - automatisch verlengd met opnieuw een periode van vijf jaar. Na tien jaar wordt het dan een  uurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een eerste huurovereenkomst van langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, wordt automatisch verlengd tot een totale duur van tien jaar. Ook hierna wordt het een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Onderhoud en gebreken

Het vervangen van een kapotte lamp of verrotte vloerdelen: voor wiens rekening komen deze reparaties? Dat hangt af van de huurovereenkomst. De huurder en verhuurder zijn vrij om te bepalen hoe de onderhoudsverplichtingen tussen hen worden verdeeld. In de huurovereenkomst van het bedrijfsruimte wordt doorgaans precies vermeld welke gebreken door de huurder en welke door de verhuurder moeten worden hersteld.

Lees meer in: DAS wijzer huur bedrijfsruimte

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top