VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Premieverhogingen

01-11-2016

Dat de verzekeringsmarkt volop in beweging is zal u niet zijn ontgaan. Door veranderingen in het klimaat, uitbreidingen van de dekkingen en uitspraken van de rechter, staan de resultaten van verzekeraars flink onder druk. Een groot deel van de schadeverzekeraars heeft al premieverhogingen aangekondigd. Ook zullen er voorwaarden aangepast gaan worden.

Verklaring
Verzekeraar Allianz verklaarde dat dit het gevolg was van de toegenomen schadelast en van de prijsinflatie. "Maar ook van onze keuze voor kwaliteit. Uitgaande van de verzekeringsbehoefte van de klant willen we niet afdingen op de kwaliteit van onze producten, schadebehandeling en extra services. Om dit te kunnen blijven bieden, is een gematigde premieverhoging noodzakelijk.", aldus Allianz. Centraal Beheer gaf aan dat zij door heftige stormen en strenge winters de afgelopen jaren meer te maken hebben gehad met waterschade.

Het merendeel van de verzekeraars zullen hun premie verhogen per 01-01-2017. Ook zijn er verzekeraars die er voor kiezen dat wat later in het jaar te doen. De verzekeraar kan de premie pas verhogen per contractsvervaldatum en op deze datum is het ook mogelijk de polis op te zeggen. Hierbij geldt meestal een opzegtermijn van een maand. Omdat, zoals het er nu naar uitziet, de hele markt omhoog gaat zal een overstap niet direct lonend zijn of soms zelfs slechter uitpakken (zie ook de site van de Consumentenbond).

Hoe wordt u geïnformeerd
Wij sturen onze relaties per verlengingsdatum van de verzekering een brief met daarbij de nieuwe polis. In deze brief geven wij aan hoe hoog de premieverhoging precies is en waarom de premie verhoogd is. Indien er sprake is van een voorwaardenwijziging wordt u daarover ook direct geïnformeerd.

Wij zullen ons blijven inspannen om u te voorzien van een goed advies met een bijpassende verzekering tegen een marktconform tarief.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top