VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Premie verzuimverzekering

01-11-2016

Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u ongetwijfeld te maken met verzuim. De premie voor de verzuimverzekering is mede afhankelijk van het aantal betalingen dat de verzekeraar doet. Dit wordt Experience Rating genoemd. Jaarlijks wordt de verhouding tussen ontvangen premie en uitgekeerde schade beoordeeld. Bij een ongunstige verhouding kan de premie verhoogd worden. Bij een verhoging van de premie met meer dan 25% is de polis direct opzegbaar door de verzekeringnemer. Tot het moment van opzeggen geldt dan een maximale verhoging van 25% ingaande op 1 januari van het lopende verzekeringsjaar.

Naverrekening
Naast een aanpassing door Experience Rating volgt er ook een jaarlijkse naverrekening. De premie is verschuldigd over de werkelijke loonsom. Op basis van een geschatte jaarloonsom wordt een voorschotpremie in rekening gebracht. Na afloop van het kalenderjaar wordt aan de hand van de uiteindelijke loonsom verrekend. U hoeft deze mutaties tussentijds niet door te geven. Het is wel van belang om tussentijdse mutaties door te geven aan uw arbodienst. 

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top