VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Pas op voor november

01-11-2017

Duisternis leidt tot ongevallen

Duisternis heeft een negatief effect op het aantal verkeersongevallen. Uit de data blijkt dat het verschil tussen winter- en zomertijd vooral in de ochtendspits tot grote verschillen leidt. De ochtendspits valt half september al voor een belangrijk deel in de periode dat het nog niet volledig licht is. Als de klok eind oktober een uur teruggaat, is het voordeel van een lichtere ochtend maar van korte duur door de dan snel korter wordende dagen. De maand november – piekmaand in de ongevallen – laat dat duidelijk zien. In de avondspits, die na het terugzetten van de klok in het donker verloopt, zien we dat effect ook terug in de vorm van meer ongevallen.

Slechte weersomstandigheden kunnen de (negatieve) verkeersveiligheidseffecten in de ochtend- en avondspits in de winterperiode nog verder versterken. De maanden november, december en januari tellen gemiddeld de meeste regendagen (twintig) en dat is terug te zien in de ongevalsaantallen.

Winter: voetgangers en fietsers extra kwetsbaar

Ronduit zorgelijk is dat in de winterperiode voetgangers liefst vier tot vijf keer vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen dan in het voorjaar en de zomer. Ook het aantal aanrijdingen met fietsers neemt met een factor drie toe in de donkere tijd van het jaar. Deze effecten zijn voor een groot deel het gevolg van de verminderde zichtbaarheid van deze ‘zwakke verkeersdeelnemers’, zeker tijdens slecht weer. Het STAR-collectief wijst er dan ook op dat dit het moment is voor alle verkeersdeelnemers om maatregelen te nemen om goed zichtbaar de weg op te gaan de komende maanden.

Controle van de fiets

De meeste fiesten hebben verlichting met batterij voeding. In de zomer denken we hier niet aan,maar nu is het verstandig de lichten van de fiets goed te controleren en de batterijen te vervangen. Er zijn, naast het normale voor- en achterlicht, tal van niet verplichte lichten die de zichtbaarheid sterk vergroten.  

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top