VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Nieuwe risico's

01-12-2017

Als wij terugblikken op afgelopen jaar, dan kunnen we vaststellen dat cyberaanvallen het meest in het nieuws zijn geweest. Een op de vijf bedrijven met minstens tien werknemers heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van een cyberaanval. In 2017 lijkt dit aantal veel verder op te lopen.

Niet zo snel herkenbaar

Vroeger liep een boef met een masker op een bank binnen. Sprong over de balie, een collega bleef bij de deur staan en ééntje voor de deur in de vluchtauto. Ze riepen keihard: “Handen omhoog of ik schiet!”  Een cyber risico? Daar had nog niemand van gehoord. Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt. De wereldwijde schade door cyber crime wordt geschat op meer dan 100 miljard euro per jaar. Hele databestanden worden ontfutseld zonder dat u het door hebt. Uw computer of website wordt gegijzeld.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vooruitlopend op de AVG bent u verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden aan de betrokken personen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldplicht datalekken betekent voor u het opstellen van een dataprotocol,  het aanstellen van een privacy officer en het bijhouden van alle datalekken. Per 26 mei 2018 is de nieuwe AVG van kracht. Onder deze nieuwe wetgeving mag men alleen onder strikte voorwaarden persoonlijke informatie verzamelen en bewaren. Houdt u zich niet aan deze strikte voorwaarden dan bent u strafbaar en loopt u risico op een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. Net welke van die twee hoger is. Bent u hier al op voorbereid?

Wilt u meer informatie over het verzekeren van cyberrisico's? Neem dan contact met ons op.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top