VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Nieuwe Arbowet

01-05-2017

Het gonsde even van de geruchten. De nieuwe Arbowet zou toch niet doorgaan! Geen paniek. De gewijzigde Arbowet komt er. De Tweede Kamer sprak er zijn fiat al over uit en de Eerste Kamer is inmiddels ook akkoord. Het lijkt aannemelijk dat de wet 1 juli 2017 zal ingaan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en de taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de (branche-)RI&E.

Toekomst van arbeidsgerelateerde zorg

De wens tot wijziging van de Arbowet is deels een reactie op het SER-advies uit 2014, getiteld ”Betere zorg voor werkenden” (2014/07), dat gaat over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Het gaat om aanpassing van de wet op tien verschillende plekken (artikelen).

Bedrijven krijgen een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen.

U kunt hier de whitepaper downloaden met alle wijzigingen: Whitepaper de vernieuwde Arbowet.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top