VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Let op de "kleine lettertjes"

01-03-2018

Hoe mooi zou dat zijn, een verzekering zonder polisvoorwaarden? Een verzekeringspolis is een juridische overeenkomst waar over en weer de rechten en de plichten omschreven staan. De verzekeringsovereenkomst wordt gesloten door de verzekeraar en de verzekeringnemer. De verzekeringsadviseur is geen contractspartij bij deze overeenkomst maar heeft wel een vergaande wettelijke zorgplicht. De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat teksten in een begrijpelijke taal worden geschreven. De “kleine lettertjes”zijn daardoor beter te lezen maar ze moeten nog wel worden gelezen. En als het dan mis gaat? Wie wordt er dan aangesproken??

Taalniveau B1, wat is dat?

Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten die op taalniveau B1 zijn geschreven. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Taalniveau B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Er zijn 6 taalniveaus: niveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 is het hoogste. De Rijksoverheid gebruikt in bijna alle gevallen het B1 taalniveau en ook zien we dat verzekeraars zich daartoe aan het bewegen zijn. Ondanks het feit dat polissen en polisvoorwaarden beter leesbaar zijn, zien we toch dat de stukken slecht of zelfs helemaal niet gelezen worden. En daar kan het zo maar helemaal mis gaan.

Polisvoorwaarden en clausules

De belangrijkste gegevens bij een verzekeringsovereenkomst staan in de polissen zelf. U moet daarbij denken aan de premie, uw persoonlijke gegevens en de zaken die verzekerd zijn zoals bijvoorbeeld uw woonhuis, inboedel en auto. Het wordt van u verwacht dat u deze goed doorneemt en eventuele fouten doorgeeft aan uw verzekeraar of adviseur. In de polissen wordt verwezen naar clausules en polisvoorwaarden. Een pagina met mogelijke clausules zit vaak achter de polis zelf en heeft bijvoorbeeld betrekking op brand- en inbraakbeveiligingseisen of de verplichte keuring van een elektrische installatie. Het niet nakomen van deze clausules kan als gevolg hebben dat er geen of slechts een gedeeltelijke uitkering plaatsvindt. 

De “kleine lettertjes”

Polisvoorwaarden worden vaak omschreven als kleine lettertjes en feitelijk is dat ook zo. Het lettertype is veelal kleiner en de leesbaarheid niet altijd even eenvoudig.  Toch zijn deze voorwaarden erg belangrijk wanneer het op uitkeren aankomt.  Er kan bijvoorbeeld een “verborgen”eigen  risico in staan of een maximering van een uitkering.  De polisvoorwaarden schrijven uit waar u wel of juist geen recht op heeft. Omdat dit een lastige materie is, is het verstandig dit samen met uw adviseur te bespreken en eventuele onduidelijkheden voor te leggen. Zo voorkomt een bij eventuele schade teleurstellingen.

verhoogd eigen risico

(voorbeeld van het "verstoppen" van een eigen risico)

Verzekeringskaart

Met een verzekeringskaart ziet u in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is als u een verzekering afsluit. Het laat u op begrijpelijke wijze zien wat de polisvoorwaarden zijn. U kunt de verzekeringskaarten ook goed vergelijken met de verzekeringskaarten van andere verzekeraars in Nederland. Dit omdat er sprake is van een uniforme wijze van presenteren. Ondanks het feit dat een verzekeringskaart een overzichtelijke opzet heeft, blijven de voorwaarden van belang om de uitkering te bepalen. 

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top