VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Leegstaand pand verzekerd?

01-02-2018

Heeft u een leegstaand pand? Dan komt u waarschijnlijk minder vaak in dit gebouw. Hierdoor is uw pand een gemakkelijk doelwit voor inbrekers. Bovendien ontdekt u schade vaak pas op een later moment. Wat verstaat de verzekeraar onder leegstand? En is schade aan een leegstaand pand verzekerd?

Wat is een leegstaand gebouw?

Er is sprake van leegstand:

  • als een pand geen inboedel heeft
  • of als een pand 2 maanden of langer niet in gebruik is

Is uw pand langer dan 2 maanden onbewoond, maar wel gemeubileerd? Dan beschouwt de verzekeraar uw pand als leegstaand voor uw opstalverzekering. Langere tijd onbewoond/ ongebruikt geldt als leegstand. Uw meubels en andere inboedel zijn in een onbewoond/ niet gebruikt pand ook niet voor alle schade verzekerd.

Leegstaand pand is beperkt verzekerd!

Staat uw pand leeg? U bent dan met de opstalverzekeringen verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, bliksem, wind en luchtvaartuigen. Andere schade, zoals schade door diefstal, water of vandalisme, is niet gedekt. Is uw pand ongemeubileerd of al meer dan 2 maanden niet in gebruik? Dan is er dus sprake van leegstand. Dit is een wijziging die u aan de verzekeraar moet doorgeven.

Tips leegstaand pand " bewoond" laten lijken

Er zijn meerdere redenen waarom uw pand leegstaat. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland bent. Of omdat u verhuisd bent en het pand nog niet verkocht is. Inbrekers en vandalen ontdekken gauw dat uw pand niet in gebruik is. Bijvoorbeeld doordat er nooit licht brandt.  Misschien puilt uw brievenbus uit? Of is uw eerder zo nette tuin aan het verwilderen? Dit kunt u doen: 

  • Tijdschakelaar voor belichting plaatsen, in wisselende kamers en verdiepingen
  • Enkele meubels in het zicht plaatsen
  • Buren vragen of ze brievenbus willen legen
  • Buren vragen of ze een auto op uw oprit willen parkeren
  • Gordijnen niet continu gesloten laten
  • Af en toe de tuin bijwerken¬†

Tijdelijk verhuren

U kunt er ook voor kiezen om uw leegstaand pand tijdelijk te gaan verhuren. Indien hiervan sprake is dient u dit door te geven aan uw adviseur. Niet in alle gevallen is de verzekeraar bereid hiervoor dekking te verlenen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top