VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Kosten adviseur

01-09-2017

Voor bijna de helft van de Nederlanders (46%) vormen de kosten van het advies een drempel om naar een financieel adviseur te gaan. Ook geven mensen aan dat zij meer transparantie willen. Ze willen weten wat de financieel adviseur precies doet voor zijn geld en wat het oplevert. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) uit een eigen onderzoek onder ruim 1.500 mensen. Klanten die geholpen zijn door een financieel adviseur zijn daar vaak erg tevreden over.

Nibud: ‘Bijna helft Nederlanders vindt financieel adviseur te duur’

Volgens het Nibud-onderzoek heeft 1 op de 3 Nederlanders nog nooit een financieel adviseur geraadpleegd. Consumenten met een inkomen beneden modaal gaan vaak zelf op zoek naar informatie. Zo willen ze de kosten voor financieel advies vermijden, denkt het instituut. Het Nibud wil daarom dat financieel advies toegankelijker wordt om te voorkomen dat consumenten onnodig dure producten aanschaffen.

‘Heel tevreden’

De mensen die wel gebruikmaken van een financieel adviseur, willen vooral advies over het afsluiten van een hypotheek, over sparen voor pensioen en over het afsluiten van een uitvaartverzekering. Twee derde van de klanten van adviseurs zegt over het algemeen heel tevreden te zijn over de verleende diensten.

'Effect advies onduidelijk’

Daartegenover staat dat ruim een derde van de respondenten (35%) zegt weinig vertrouwen te hebben in financieel adviseurs. Voor hen is het niet duidelijk of de adviseur het belang van de klant voorop heeft staan of in het belang van de verzekeraar handelt. Deze groep geeft aan meer transparantie te verlangen over de werkzaamheden van de adviseur en het effect dat zijn advies heeft.

Kosten hoger dan gedacht

Nibud noemt het opvallend dat een meerderheid van de Nederlanders de kosten van financieel advies te laag inschat en dit zelf ingeschatte bedrag al aan de hoge kant vindt. De ondervraagden denken dat financieel advies gemiddeld €980 kost. Het bedrag dat een starter kwijt is aan financieel advies als hij een hypotheek wil afsluiten, ligt echter veel hoger, tussen de €1.500 en €3.000 euro.

DigiD om kosten te verlagen

Nibud concludeert uit het eigen onderzoek dat om het vertrouwen van consumenten te winnen, de kosten zouden moeten verlaagd, het productaanbod moet worden vergroot en de transparantie moet worden verhoogd. Een suggestie die het instituut doet is het gebruiken van DigiD om gegevens aan te leveren bij de adviseur. “Dit scheelt tijd en daarmee geld. Ruim de helft van de ondervraagden vindt dit een aantrekkelijke optie”, aldus het onderzoek.

Beloning en kosten VAB Boeijen

Wij vinden het belangrijk om duidelijke en heldere afspraken te maken over de kosten van onze dienstverlening. Zo weet u precies wat u kan verwachten. U betaalt een vast tarief voor onze werkzaamheden. Dit bedrag is gebaseerd op onze ervaring met het aantal uren dat wij nodig hebben om de afgesproken werkzaamheden uit te voeren. Wij brengen dit bij u in rekening als het product vrijgesteld is van provisie of wanneer de werkzaamheden het provisie bedrag overschrijden.Vanzelfsprekend informeren wij u hierover voordat wij beginnen met onze werkzaamheden en leggen wij de afspraken vast in een dienstverleningsovereenkomst. Na afronding van onze werkzaamheden ontvangt u van ons een factuur.

(bron: AM web)

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top