VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Fraude!

01-09-2017

Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven voor vele tientallen miljoenen schade door frauduleze handelingen door het personeel. De meeste kleine ondernemers kennen al hun werknemers persoonlijk en verwachten dan ook niet dat fraude bij hun in de zaak voorkomt. Een fraudeverzekering dekt de geleden financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of oplichting door derden. De standaarddekking omvat diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte, computerfraude en oplichting. U kunt deze dekking verder uitbreiden met goederenfraude en diverse kostendekkingen.

Verder dan alleen verzekeren

VAB Boeijen gaat verder dan uitsluitend het verzekeren van het frauderisico. Vanuit ons risicomanagement leggen wij de gewenste contacten met accountants en gespecialiseerde experts. Gezamenlijk adviseren wij u over de gewenste (preventieve) stappen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top