VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Eigenrisicodragen WGA

01-04-2016

Veel werkgevers staan voor de keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden. Deze mogelijkheid staat voor alle werkgevers open per 1 januari 2017 en komt vervolgens halfjaarlijks terug. De keuze in de WGA bestaat uit omslaglid blijven (UWV) of om eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

Wat is verschil?

Het verschil is in de praktijk dat niet het UWV de langdurige arbeidsongeschikten meer begeleidt, maar een private verzekeraar. Voor veel werkgevers zou dit als muziek in de oren moeten klinken, toch zijn veel werkgevers erg honkvast en hiermee UWV-blijvers.

Bezwaren

Zijn er gegronde bezwaren om niet de overstap naar de private sector te maken? Eigenlijk niet.  De overstap kan de werkgever veel geld opleveren, met name op langere termijn. De WGA- gedifferentieerde premie hoeft niet meer betaald te worden aan de Belastingdienst maar daarvoor in de plaats komt een verzekeringspremie. In veel gevallen is deze lager, voor een langere termijn en met als extra voordeel premiestabiliteit voor de nabije toekomst.  

Het re-integratie traject verloopt bij een verzekeraar beter, niet in de laatste plaats omdat u al 104 weken gewerkt hebt aan de re-intergratie van uw zieke werknemer. Vaak heeft u dit al samen met uw verzekeraar en arbodienst gedaan.

Wilt u meer weten over het eigenrisicodragen voor de WGA? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag bij.

(bron: Financiële risico's van arbeidsongeschiktheid voor de werkgever- Janthony Wielink)

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top