VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Eigen risico zorgverzekering

08-10-2018

Het verplicht eigen risico gaat de komende jaren niet omhoog. De Eerste Kamer heeft op 25 september ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bruno Bruins dat dit regelt. Het eigen risico blijft in ieder geval tot 2022 bevroren op 385 euro.

Het verplicht eigen risico is een drempelbedrag dat volwassenen moeten betalen zodra zij aanspraak maken op vergoedingen uit de basisverzekering. Voor sommige zorgvormen is het eigen risico uitgesloten, zoals huisartsenzorg en kraamzorg. Voor kinderen en aanvullende zorg geldt het eigen risico niet.

Afspraak

Het gelijk houden van het eigen risico was een afspraak in het regeerakkoord. Als de wet niet was aangenomen, zou het eigen risico gewoon zijn meegestegen met de stijging van de zorgkosten. Het kabinet heeft afgesproken een stapeling van zorgkosten te voorkomen om zo de zorg betaalbaar te houden voor iedereen.

Behalve het vastpinnen van het eigen risico wordt ook de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) gehalveerd tot vier procent.

De eigen bijdragen en maximale vergoeding worden aangepast

Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit de basisverzekering betaal je een eigen bijdrage. Eigen bijdrage voor medicijnen wordt maximaal €250. Voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem is de eigen bijdrage maximaal €250 per jaar per verzekerde. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Bijdrage van de overheid

De zorgtoeslag is een financiële bijdrage in zorgkosten. De Belastingdienst betaalt de zorgtoeslag. Zo wil de overheid de basisverzekering voor iedereen betaalbaar houden. De zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Wanneer u een laag of middeninkomen heeft, heeft u vaak recht op zorgtoeslag. Bij een hoog inkomen ontvangt u geen bijdrage. Ook uw leefsituatie heeft invloed op de zorgtoeslag. De Belastingdienst berekent de hoogte van het bedrag.

De maximale zorgtoeslag stijgt in 2019. Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de maximale toeslag met ongeveer €100 per jaar, voor meerpersoonshuishoudens stijgt het met ongeveer €290. Verandert er iets in uw situatie? Krijgt u bijvoorbeeld een hoger salaris? Geef de wijzigingen dan tijdig door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top