VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

De Brexit en verzekeren

01-10-2018

Naar alle waarschijnlijkheid is het u niet ontgaan dat alle verzekeraars momenteel druk doende zijn met de voorbereidingen op de Brexit die op 28 maart 2019 zal plaatsvinden. Graag geven wiij u hierbij een update ten aanzien van de voortgang van deze voorbereidingen.

Verhuizing

Een aantal verzekeraars en Lloyd’s syndicaten hebben hun hoofdkantoor in Londen. De aanstaande Brexit leidt ertoe dat deze partijen niet langer verzekeringen mogen aanbieden op de Nederlandse markt. De zogenoemde paspoortfunctie komt ten gevolge van de Brexit te vervallen. Dit betekent dat deze verzekereraars nagenoeg allemaal hun vestiging gaan verhuizen van Londen naar het Europese vaste land. Een aantal verzekeraars verhuist bijvoorbeeld naar Brussel, andere naar Amsterdam of Munchen.

Gevolgen

Los van enkele adminstratieve gevolgen voor ons als adviseur zal u hier als klant  weinig tot niets van merken. De voorwaarden en de premies blijven hetzelfde. Alleen zal de ondertekenaar van de offerte en de polis veranderen. Verzekeraars lopen hiervoor nu een notificatieprocedure bij de De Nederlandse Bank. Een aantal verzekeraars zal in afwachting hiervan een verzekeringsovereenkomst aanbieden voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 december 2018. Vervolgens zal er een nieuw aanbod volgen. De verzekeringen die stilzwijgend prolongeren zullen worden opgezegd en per dezelfde datum zal er een nieuw aanbod komen vanuit de nieuwe entiteit.

Ondersteuning

De Brexit heeft alleen gevolgen voor verzekeraars en Lloyd’s syndicaten  (veelal schadeverzekeraars) die hun hoofdzetel hebben in Londen en actief zijn op de zwaardere ondernemersverzekeringen. Indien van toepassing zullen wij u adequaat informeren en bijstaan met de komende veranderngen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top