VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Cyberverzekering

01-06-2017

Cybercriminaliteit is vandaag de dag een van de meest voorkomende gebeurtenissen. Een cyberverzekering verzekert onder andere tegen de gevolgen van hacking zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data en bedrijfsstilstand. Tevens geeft deze verzekering een vergoeding van kosten voor crisismanagement en de inzet van ICT-specialisten.

Verzekeren van cyberaanvallen

Verzekeraars verstaan onder een cyberrisico het financiële nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade. Die materiële schade, zoals een brand die een serverruimte vernielt, wordt via traditionele verzekeringen gedekt.

De Cyberpolis dekt de aansprakelijkheid van door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf en gevolgschade en levert tevens responseteamservice op één polis.Gemak, efficiency, bescherming van uw reputatie en bedrijfscontinuïteit in geval van inbreuk op data zijn de belangrijkste kenmerken van de Cyber Verzekering.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top