VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Controleer beschikking

01-02-2017

De Belastingdienst heeft de Werkhervattingskas beschikking in december weer verstuurd en is als het goed is inmiddels bij u bezorgd. Bij u is bekend wat de premie wordt voor het premiejaar 2017. De vraag is of deze heffing terecht is, vaak betaalt u teveel aan premie. In de Whk beschikking (Werkhervattingskas) staat het premiepercentage dat u als werkgever voor het jaar 2017 moet betalen.

De betaling van de premie geschiedt via de loonaangifte. De Belastingdienst gebruikt de gegevens van 2 jaar geleden. In de Whk beschikking van 2017 kijkt de fiscus naar de gegevens van 2015 en gaat daarbij uit van de volgende kengetallen/ variabelen:

  1. Premieloon: het premieloon van 2015
  2. Gemiddelde premieloon: het gemiddelde van de premielonen van de afgelopen 5 jaar (2011 tot en met 2015) berekend
  3. Schadelast: de schade vanuit de ziektewet (ZW en WGA)
  4. Bij overname of fusie is er ook sprake van schade en premielonen, ook dit wordt meegenomen
  5. Sector gemiddelden: de gemiddelden van de sector waarin u als werkgever bent ingedeeld

De informatie wordt samengesteld door het UWV en de Belastingdienst, maar de Belastingdienst is aanspreekpunt. Daarnaast zijn er voor het premiejaar 2017 weer veel zaken in de regelgeving gewijzigd waardoor de kans op fouten in de Whk beschikking groter is dan ooit. Vaak gaat het mis met het opstellen van een correcte beschikking., het controleren loont dan ook zeker de moeite.

Bent u eigenrisicodrager voor de WIA of de ZW? Dan hoort er in de beschikking geen premies te staan.

Bent u het niet eens met de berekening? Dien dan tijdig bezwaar in. Wanneer u binnen 6 weken reageert is de kans op een toekenning groot.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top