VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Calamiteitenverlof

01-06-2016

De Wet Arbo en Zorg (WAZO) is een bundeling van diverse verlofregelingen. De WAZO geldt voor zowel ambtenaren als werknemers en geldt voor alle sectoren. Bijzonder binnen deze wet is het Calamiteitenverlof. Deze geeft bij veel bedrijven verwarring.

Calamiteitenverlof
De werknemer heeft recht op betaald verlof voor een korte tijd wanneer hij of zij zijn arbeid niet verrichten kan wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarbij kan worden gedacht aan overlijden van een naast familielid of noodsituaties zoals plotseling een ziek kind van school van school moet ophalen, een verstopte riolering of gesprongen waterleiding.

Het calamiteitenverlof is vooral bedoeld om een oplossing te vinden voor een situatie en het treffen van verdere voorzieningen. De maximale duur van het verlof is wettelijk niet vastgelegd (zie hiervoor ook de UWV informatie). Het gaat om een naar billijkheid vast te stellen periode. Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer overuren of vakantiedagen inlevert bij calamiteitenverlof. De werknemer dient daarbij wel recht te houden op het wettelijk minimum aan vakantiedagen.

De werknemer heeft wettelijk recht op (volledige) doorbetaling van het salaris. Van dit recht van loondoorbetaling kan men onderlinge afspraken tussen werknemer en werkgever worden afgeweken. Dit overleg wordt gevoerd door cao-partijen, de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top