VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Beschikking Belastingdienst

01-05-2016

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of wilt u dit worden? Dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor uw rekening. Het gaat dan om zieke werknemers, maar ook om ex-werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze bij u in dienst waren. Eigen risico dragen betekent dat u minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Wanneer kunt u eigen risicodrager worden?
Wilt u eigen risicodrager voor de WGA worden? Meldt u dan bij de Belastingdienst. U kunt 2 keer per jaar starten als eigenrisicodrager: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat 13 weken voor die datum de aanvraag bij de Belastingdienst binnen moet zijn; dus uiterlijk 31 maart, of uiterlijk 1 oktober.

Stuur met uw aanvraag de garantieverklaring mee. Deze moet ondertekend zijn door uw bank of verzekeraar. Bij de Belastingdienst vindt u een modelgarantieverklaring.

Beschikking Belastingdienst
Via de beschikking Loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) worden deze kosten van UWV door de Belastingdienst doorbelast aan die werkgevers die het arbeidsongeschiktheidsrisico hebben ondergebracht bij UWV. Regelmatig blijkt dat er nog premies in rekening worden gebracht bij bedrijven die al eigen risicodrager zijn. Het is dus van belang dit goed te controleren. Wij helpen u graag bij de controle hiervan.

Ook is deze beschikking nodig om te bepalen of het financieel aantrekkelijk is om over te stappen.

Is het interessant om eigen risicodrager te worden?
Dat is niet zomaar gezegd en zal goed bekeken moeten worden. Want naast de premie zijn er tal van andere factoren die bepalend zijn. U bent ook verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers. Dit doet u samen met uw arbodienst. Uit onderzoek is gebleken dat elke effectief geïnvesteerde Euro in re-integratie al snel 2 tot 3 Euro oplevert.

Wilt u per 1 januari 2017 eigen risicodrager worden meldt dit dan uiterlijk voor 1 juli bij de Belastingdienst.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top