VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Bedrijfsschadeverzekering

01-10-2016

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die de eigenaar van een bedrijf verzekert tegen het risico van bedrijfsstilstand, bijvoorbeeld als gevolg van brand of inbraak. Meestal geeft een bedrijfsschadeverzekering dekking volgens de uitgebreide voorwaarden, waardoor de meest voorkomende schadeoorzaken zijn gedekt.

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag bestaat uit:

  • de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of:
  • de omzet minus de variabele kosten,

beide gemeten over een bepaalde periode.

De uitkeringstermijn, waarover de verzekering uitkeert, moet zodanig gekozen worden dat het productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld. Dit kan tot een maximum van 104 weken.

Premie
De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking en wordt uitgedrukt in een promillage.

Bijzonderheden
Meestal wordt de overdekking en restitutieclausule (increase en decrease) opgenomen. Er geldt dan een overdekking van maximaal 30%. Hierdoor wordt het verzekerde bedrag met maximaal 30% verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerde bedrag te laag is. Jaarlijks wordt het werkelijke belang vastgesteld, waarna een premiesuppletie of restitutie volgt tot maximaal 30%. Dit wordt gedaan met een naverrekeningsformulier. Vaste kosten en nettowinst vormen samen de brutowinst. Daarom noemt men de bedrijfsschadeverzekering ook wel brutowinstverzekering.

Verzekeringen die veel lijken op een bedrijfsschadeverzekering of daar van zijn afgeleid zijn:

  • Extra kosten verzekering
  • Machinebreukbedrijfsschade verzekering
  • Exploitatiekostenverzekering
  • Reconstructiekostenverzekering

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top