VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Asbest verbod

01-02-2017

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren asbesthoudende dakbedekking voor die tijd moeten verwijderen. De eigenaar van een gebouw dient de saneringskosten te betalen, terwijl slechts een klein deel van die kosten worden gecompenseerd door een subsidieregeling. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken. Het verbod is een mooi streven, maar wat betekent het voor een pandeigenaar?

De impact van een brand waarbij asbest vrij komt, kan enorm zijn. Zo werd Roermond in december 2014 opgeschrikt door een grote brand op het terrein van Jachthaven Het Steel. De binnenstad van Roermond werd afgesloten vanwege de aanwezigheid van asbest, afkomstig van de uitgebrande loodsen in de jachthaven. Naast de overlast die zo’n calamiteit met zich meebrengt, waren de financiële gevolgen enorm. Niet alleen voor de getroffen jachthaven, de booteigenaren en de gemeente, maar ook voor de bewoners en winkeliers in het centrum van Roermond. De oorzaak van de brand is niet vastgesteld.

Een aansprakelijke partij viel dus niet aan te wijzen. Het bezit van een asbesthoudend pand is in de basis niet onrechtmatig, de pandeigenaar is dus niet aansprakelijk. De conclusie is dat de getroffen partijen met onverhaalbare schade blijven zitten. Vanaf 2024 is dat echter anders. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top