VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Arbeidsongeschiktheid

01-05-2016

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de werknemers wel iets mankeert tijdens het werk. Bij werknemers boven de 40 neemt dat percentage iets toe. Slechts 2 tot 3% van het verzuim is niet beïnvloedbaar. Voor het merendeel van de werknemers geldt dus dat er sprake is van inzetbaarheid. Maar wordt daar voldoende gebruik van gemaakt?

Wist u dat 80% van de zieke werknemers binnen een periode van 14 dagen is opgelost? Voor de werkgever is dit een enorme kostenpost en veelal laat de werkgever dit liggen. De zieke werknemer wordt vriendelijk te woord gestaan en er vindt geen melding of registratie plaats. Dat is toch niet nodig voor die paar dagen dat de werknemer ziek thuis blijft? Wellicht dat u de norm binnen uw bedrijf kan aanpassen: wij melden ons niet meer ziek.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de ziekte van een werknemer ongeveer EUR 1.250,- per week kost. Deze kosten bestaan uit directe kosten en indirecte kosten. Onder directe kosten wordt onder andere verstaan de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Onder de indirecte kosten vallen bijvoorbeeld werkgeverslasten, productie uitval, kosten voor het regelen van vervanging en het eigen risico. Deze wetenschap zou een werkgever moeten uitnodigen om direct met het verzuim aan de slag te gaan.

Het is vanaf de eerste dag van verzuim noodzakelijk om de meldingen te registreren en met uw medewerker in gesprek te gaan. U mag van uw werknemer verlangen dat hij gebruik maakt van zijn inzetbaarheid. U kunt dit zelf doen of uw arbodienst hiervoor in zetten.


© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top