VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Arbeidsomstandighedenwet

01-04-2017

Vanaf 1 juli 2017 treedt de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet (arbowet) in werking. Belangrijke punten in deze vernieuwde wet zijn betere preventie en meer zeggenschap van medewerkers. De rol van de preventiemedewerker wordt belangrijker en de Ondernemingsraad krijgt meer te zeggen over het arbobeleid van jouw organisatie. Wat gaat er veranderen en waar moet u als werkgever op letten?

De overheid wil met deze vernieuwde arbowet beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Elke medewerker kan direct contact opnemen met de bedrijfsarts. Dit kan de medewerker doen tijdens het zogenoemde arbeidsomstandighedenspreekuur.
  • De bedrijfsarts mag elke werkplek in uw organisatie bezoeken.
  • De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker.
  • Preventiemedewerker krijgt een belangrijkere rol. De preventiemedewerker krijgt als taak om samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • Afspraken worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  • Inspectie SZW krijgt meer ruimte om sancties op te leggen. Als u als werkgever geen basiscontract arbodienstverlening heeft opgesteld kunt u beboet worden. Zorg ervoor dat u tijdig een basiscontract arbodienstverlening sluit met uw arbodienst.

Zorg dat u als werkgever voorbereid bent op deze wijzigingen. De arbodienst waar u bij aangesloten bent kan u hierbij helpen.

De adviseurs van VAB staan voor u klaar!

De vernieuwde wet is bedoeld om ziekteverzuim terug te dringen. Preventie is belangrijk maar op het moment van verzuim wil je dat het goed geregeld is. VAB is uw partner als het gaat om ziekteverzuim.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top