VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Alles onder één dak

01-09-2016

Er komt nogal wat op u af de laatste tijd en u bent er voorlopig nog niet vanaf. Met ingang van 2017 worden de WGA-vast en WGA-flex risico's van werkgevers samengevoegd. U kunt eigen risicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA of wellicht bent u dit al? Daarnaast betaalt u 104 weken het loon door en heeft u re-integratieverplichtingen. U dient hierop voor 1 oktober 2016 aktie te ondernemen!

Kan dit allemaal in één oplossing worden samengevoegd?
Tegenwoordig zien we veel 12-jaars proposities ontstaan. In deze nieuwe constructies zijn een aantal elementen gecombineerd opgenomen. De zogenaamde 12-jaars propositie voorziet in alle oplossingen voor de werkgever en de werknemers. De volgende producten zijn hierin opgenomen:

  • verzuimverzekering: 104 weken loondoorbetaling bij ziekte
  • eigen risicodragen van de Ziektewet
  • eigen risicodragen van de WIA
  • WGA inkomensvoorzieningen voor het personeel
  • arbodienstverlening

Deze 12-jaarspropositie maakt onderdeel uit van uw totale verzekeringsportefeuille.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top