VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Nieuwsberichten

Naar onze relaties sturen wij 8 maal per jaar een nieuwsbrief. De artikelen in de nieuwsbrieven publiceren wij ook op onze website. U kunt deze dus altijd makkelijk weer terugvinden. U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Stijging klimaatschade

18 Sep 2017

Extreme regenval en (mega)hagel gaan de komende decennia zorgen voor een nog forsere stijging van de schadelast bij woonhuizen, bedrijven en auto’s dan eerder gedacht. Nieuwe berekeningen laten zien dat – zonder maatregelen – de schade op auto-, opstal- en inboedelverzekeringen met ruim een kwart miljard euro per jaar toeneemt in het meest extreme klimaatscenario.

Smartphones in verkeer

11 Sep 2017

Het verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer moet stoppen. Daartoe tekenen 41 organisaties, waaronder het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, het ministerie van Infrastructuur, Transport en Logistiek Nederland en Samsung, een convenant. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden neemt toe en onderzoek wijst uit dat afleiding door smartphones in het verkeer hier een grote rol bij speelt.

Fraude!

01 Sep 2017

Jaarlijks lijdt het bedrijfsleven voor vele tientallen miljoenen schade door frauduleze handelingen door het personeel. De meeste kleine ondernemers kennen al hun werknemers persoonlijk en verwachten dan ook niet dat fraude bij hun in de zaak voorkomt. Een fraudeverzekering dekt de geleden financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of oplichting door derden.

Kosten adviseur

01 Sep 2017

Voor bijna de helft van de Nederlanders (46%) vormen de kosten van het advies een drempel om naar een financieel adviseur te gaan. Ook geven mensen aan dat zij meer transparantie willen. Ze willen weten wat de financieel adviseur precies doet voor zijn geld en wat het oplevert. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) uit een eigen onderzoek onder ruim 1.500 mensen. Klanten die geholpen zijn door een financieel adviseur zijn daar vaak erg tevreden over.

Stijging WIA instroom

01 Sep 2017

Na een daling in 2015 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2016 met bijna 12% gestegen, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. Het UWV kan de stijging slechts gedeeltelijk verklaren. Uit het UWV Kennisverslag (UKV) van juni 2017 blijkt dat twee groepen verantwoordelijk zijn voor deze stijging, namelijk mensen die in loondienst zijn op het moment dat zij ziek worden en mensen die ziek worden terwijl zij een WW-uitkering hebben.

BHV-er verplicht?

01 Sep 2017

Volgens de Arbowet bent u verplicht dagelijks tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV’er) binnen uw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming. Deze verplichting geldt niet indien er sprake is van een eenmanszaak en er geen andere mensen in het bedrijf aanwezig zijn zoals klanten of schoonmakers.

Pensioenleeftijd omhoog

01 Sep 2017

Op 1 januari 2018 vinden er twee grote veranderingen plaats in pensioenland: De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar (geboren na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953) en de pensioenrichtleeftijd gaat van 67 jaar naar 68 jaar. Wat betekenen deze wijzigingen voor uw werknemers en voor uw pensioenregeling? Wat zijn de mogelijkheden voor de werknemer om toch eerder dan 68 jaar met pensioen te gaan? En wat betekent dit voor uw personeelsbeleid?

VAB relatie

01 Sep 2017

Winkelpassage de Helftheuvel is weer helemaal van deze tijd! De verbouwing aan de binnenzijde is afgerond – op de uitbreiding van het binnenhof na – en het resultaat mag er zijn. “We kunnen er weer twintig jaar tegenaan”, aldus Paul van Amelsvoort, voorzitter van de CooperatieveVereniging van Eigenaren (CvE) van de Helftheuvel: “Dit betekent natuurlijk niet dat we nu achterover gaan leunen. Want we willen het winkelcentrum blijven verbeteren. Wat dat betreft is het nooit af!”

Reparatieregeling WGA

01 Sep 2017

Demissionair minister Asscher (Sociale Zaken) heeft bekend gemaakt dat middels een reparatieregeling voor een specifieke groep werkgevers het eenmalig mogelijk wordt gemaakt om weer eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Deze regeling geldt alleen voor werkgevers die op 31 december 2016 reeds eigenrisicodrager waren, en waarvan aangetoond kan worden dat zij in 2016 tijdig bij hun verzekeraar of bank of hun intermediair hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven.

Zorgvuldig of niet?

30 Jun 2017

Consument heeft een beroep gedaan op zijn doorlopende reisverzekering voor de schade door diefstal van bagage uit zijn huurauto. Consument had de auto vijf minuten voor het raam van de benzineshop geparkeerd, zodat hij bij het raam zijn koffie kon nuttigen. Desondanks zijn er in die periode spullen uit de auto gestolen. De verzekeraar wees deze schade af omdat de consument niet zorgvuldig genoeg geweest is.

Aflossingsvrije hypotheek

01 Apr 2017

Opvallend is dat veel mensen niet precies weten hoe het werkt met een aflossingsvrije hypotheek. Een aflossingsvrije hypotheek loopt, net als veel andere hypotheken, meestal dertig jaar. Aan het eind van deze periode zult u de hypotheek moeten aflossen. Kunt of wilt u niet aflossen, dan zult u moeten onderzoeken of u de hypotheek kan voortzetten. Er moet dan voor de geldverstrekker wel voldoende zekerheid zijn.

IBAN- naamcheck

01 Mrt 2017

Bij het overboeken van geld van de ene naar de andere rekening gaat het nog wel eens mis. Het kan zijn dat er per ongeluk een verkeerd rekeningnummer wordt ingevoerd, waardoor het geld naar de verkeerde persoon wordt opgestuurd. Maar het kan ook gaan om een kwaadwillende actie van een partij die bewust een verkeerd nummer opgeeft.

Buitenhuisdekking

01 Mrt 2017

Op de inboedelverzekering bestaat de mogelijkheid de dekking uit te breiden met een buitenhuisderkking. Kostbare inboedel zoals een videocamera of golfuitrusting is in de woning standaard meeverzekerd op de Inboedelverzekering.Tegen een geringe premietoeslag kunt u hiervoor de Buitenhuisdekking meeverzekeren.

Premie verzuimverzekering

01 Nov 2016

Als u werknemers in dienst heeft, krijgt u ongetwijfeld te maken met verzuim. De premie voor de verzuimverzekering is mede afhankelijk van het aantal betalingen dat de verzekeraar doet. Dit wordt Experience Rating genoemd. Jaarlijks wordt de verhouding tussen ontvangen premie en uitgekeerde schade beoordeeld.

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top