VAB Boeijen
Wij zijn onafhankelijk en werken met meerdere verzekeraars.

Schademelden

Heeft u schade? Neem dan contact met ons op: 0497-530480

Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u op dat moment wel wat hulp kunt gebruiken. Met een team van 13 schadespecialisten staan wij dagelijks voor u klaar om u bij te staan in het geval dat u schade heeft.  Om de schade goed en snel af te handelen, is het belangrijk dat wij over alle benodigde informatie beschikken. Hoe sneller wij alles compleet hebben, hoe sneller wij uw schade kunnen afhandelen. Zo is het bijvoorbeeld handig als u alvast een lijst samenstelt van zaken die zijn beschadigd of ontvreemd.

Voor het melden van uw schade hebben wij een digitaal schadeformulier ontwikkeld. Middels een aantal vragen proberen wij zo veel mogelijk relevante informatie met betrekking tot uw schade te krijgen zodat wij u vervolgens snel van dienst kunnen zijn. Ook heeft u de mogelijkheid om bijlage(n) toe te voegen, u kunt hierbij onder andere denken aan foto's en nota's ter onderbouwing van de schade.

Na het insturen van het formulier ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging met daarin een kopie van het verzonden formulier. Het invullen en versturen van een schadeformulier is niet altijd noodzakelijk. Neem bij schade altijd eerst contact met ons op. Wij zullen u vervolgens informeren omtrent de te nemen vervolgstappen.

Uw eerste hulp bij schade in een noodsituatie

U heeft een noodgeval. De brandweer en de politie kunnen of komen u niet helpen, wij zijn telefonisch niet bereikbaar en u heeft dringend hulp nodig bij schade. U wilt en dient de schade immers zoveel mogelijk te beperken.

Bijvoorbeeld:

 • Uw kelder is volgelopen met regenwater en dient leeggepompt te worden
 • Er is een waterleiding gesprongen en er moet water uit uw woning gepompt worden
 • Er is ingebroken, u wilt een noodvoorziening aanbrengen zodat uw woning weer afsluitbaar is
 • Vanwege de sneeuwdruk staat het dak van uw carpoort op instorten

Lees hier meer over de eerste hulp in een noodsituatie bij schade: eerste hulp bij schade

Wat is de rol van de schadebehandelaar

Op kantoor behandelt een schadebehandelaar uw dossier.

Taken van de behandelaar zijn onder andere:

 • Beoordelen of een expert moet worden ingeschakeld.
 • Beoordelen of de oorzaak op de verzekering is gedekt.
 • Berekenen of en op hoeveel schadevergoeding u recht hebt.

De rol van de expert

ls het voor ons lastig is om op afstand de schade te beoordelen schakelen wij een schade-expert in om de omvang en oorzaak te onderzoeken. De expert gaat bij u langs of kiest ervoor om telefonisch of via beeldbellen zijn onderzoek te doen. De expert neemt binnen 48 uur contact met u op. Bij expertise op afstand kan de expert u verzoeken om foto’s of bijvoorbeeld aankoopnota’s op te sturen. De expert begeleidt u in het schadetraject. Hij gaat op zoek naar de oorzaak en stelt de omvang van de schade vast. Hij bespreekt met u de te nemen maatregelen en/of te treffen voorzieningen. Ook kan hij controleren of aan de polisafspraken is voldaan en u voldoende verzekerd bent. In overleg met u beoordeelt de expert de mogelijkheden tot herstel en/of vergoeding en zet dit in gang. Uiteindelijk zal de expert een rapport opmaken en verslag doen aan de verzekeraar. De expert handelt namens en in opdracht van de verzekeraar. Alle experts werken volgens de gedragsregels van Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

Checklist: hebt u alles besproken met de expert?

 • Hebt u samen de oorzaak van de schade vastgesteld?
 • Hebt u samen het schadebedrag vastgesteld?
 • Zijn de mogelijkheden voor direct herstel of reparatie via een schadegarant reparateur met u besproken?
 • Hebt u besproken wanneer de expert zijn rapport kan afronden?

Tip 1: Hebt u schade door inbraak of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet (online) aangifte te doen bij de politie.

Tip 2: Zorg dat u in uw schademelding altijd aangeeft wat de schade is, waardoor deze is ontstaan, uw contactgegevens en uw rekeningnummer.

Tip 3: Maak foto’s van uw schade of situatie van een ongeluk. Als er getuigen zijn, noteer dan hun gegevens.

Tip 4: Als u niet kunt wachten met reparatie, bewaart u dan alle beschadigde zaken om de schade aan te tonen.

Ook belangrijk om te weten

Akte van Cessie

Soms worden herstellers en/of schoonmaakbedrijven in de schaderegeling betrokken. U hoeft dan zelf niet in gesprek te gaan met bijvoorbeeld een autoreparateur, schilder of schoonmaker over prijzen. Dat regelen wij voor u. De expert vraagt u dan een zogeheten Akte van Cessie te tekenen. Een Akte van Cessie is een akte waarmee u als opdrachtgever de reparateur machtigt het schadebedrag rechtstreeks van de verzekeraar te ontvangen.

Contra-expert

U hebt altijd het recht een eigen expert in te schakelen (de contra-expert). Deze expert regelt dan namens u uw schade met ons. Bij een grote of ingewikkelde schade kan het prettig voor u zijn als een deskundige uw belangen behartigt. U kunt ook van dit recht gebruik maken als u het niet eens bent met de door ons ingeschakelde expert. De kosten van een contra expert vallen in bepaalde gevallen onder de dekking van uw verzekering. Als u hiervan gebruik wil maken, adviseren wij u dit met de schade-expert of met ons te bespreken.Vraag ook gerust vooraf of er dekking is voor deze kosten.

Nader onderzoek

In een enkel geval is er aanleiding tot nader onderzoek van de verzekeraar. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het voor de verzekeraar of de expert lastig is om de schade te beoordelen. Soms is specialisme vereist om de exacte toedrachtvan de schade te achterhalen. Bijvoorbeeld de oorzaak van een brand. In dat geval schakelt de verzekeraar een specialistische onderzoeker in. In het geval van een nader onderzoek zal de behandeling van uw schade langer kunnen duren dan de behandeltermijn die wij nastreven.

(laatst bijgewerkt op 27-02-2018)

© 2016 VABboeijen - Volg ons op :    

Top